مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

تعداد بازدید:۳۲۰

  آقای دکتر رضا نعمتی

پست سازمانی : عضو هیات علمی و مدیر رشته مهندسی بهداشت محیط

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی  /(PhD) مهندسی بهداشت محیط

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: Reza.nemati84@gmail.com

شماره تماس: 08642343395   داخلی 113

لینک سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی : 

https://isid.research.ac.ir/Reza_Nemati2

شرح وظایف مدیر گروه :

 1. نظارت بر انجام فعالیت ها در گروه و اجرای ضوابط و آیین نامه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری و مالی و سایر مصوبات شوراهای دانشکده و دانشگاه
 2. مشارکت و همکاری در فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و فوق برنامه دانشکده و دانشگاه
 3. برنامه ریزی و تشکیل منظم جلسات گروه و هم اندیشی در خصوص تازه های علمی با اعضای هیات علمی و دانشجویان
 4. تدوین و ارائه تقویم و برنامه زمان بندی حضور خود و اعضاء هیات علمی گروه، جلسات و سایر فعالیتهای (آموزشی و پژوهشی) مرتبط با گروه آموزشی و اطلاع رسانی موثر و شفاف
 5. برنامه ریزی برای برگزاری سمینارها، میز گردها و کارگاه های آموزشی
 6. جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کلیه همکاران گروه آموزشی در برنامه ریزی ها و توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی گروه و تصمیم گیری های ذیربط
 7. برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های اعضای هیات علمی گروه به منظور اختصاص وقت مشاوره علمی و فرهنگی و تعامل با دانشجویان
 8. تلاش در جذب امکانات و تجهیزات مورد نیاز و منابع مالی برای گروه آموزشی
 9. تهیه گزارش عملکرد فعالیت های گروه و اعضای هیات علمی ذیربط در پایان هر سال تحصیلی و در پایان دوره مدیریت و ارائه آنها به رئیس دانشکده و دفتر ارزیابی و بهینه سازی عملکرد
 10. برنامه ریزی بهینه برای ارائه دروس آموزشی و نظارت بر ثبت نام دانشجویان در آغاز هر ترم
 11. ارائه برنامه های اجرایی برای رشد کمی و کیفی آموزشی و توسعه گروه آموزشی، با مشارکت کلیه اعضای گروه و براساس طرح جامع راهبردی دانشگاه
 12. پاسخگویی مکتوب، دقیق، کارشناسانه و به موقع به درخواست ها و مکاتبات ارجاعی از سوی مسئولان دانشکده و دانشگاه
 13. اجرای طرح ارزیابی درونی در گروه آموزشی براساس دستورالعمل های ابلاغی و مستند سازی نتایج آن به طور ادواری به عنوان یکی از مهمترین اسناد برنامه ریزی گروه
 14. توزیع عادلانه فعالیت های آموزشی و پژوهشی بین اعضای هیات علمی گروه (دروس، پایان نامه ها، رساله ها و سایر موارد)
 15. برنامه ریزی جهت انجام طرح های پژوهشی کاربردی و مورد نیاز کشور به کمک اعضای هیات علمی در گروه
 16. همسو نمودن فعالیت های گروه با راهبردها و سیاست های کلان دانشکده و دانشگاه