چشم انداز و رسالت

تعداد بازدید:۲۳۹

رسالت

رشته بهداشت محیط تشکیل شده است تا با توجه به ارزش های حاکم بر جامعه و مقررات، قوانین و استانداردهای موجود به تربیت دانش آموختگان آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، متخصص، کارآمد، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه بپردازد که قادرند شناسایی پیشگیری و کنترل آلاینده های محیطی را از طریق برنامه ریزی، طراحی، بهره برداری، مدیریت، آموزش و اجرا در سطح مطلوبی انجام داده و باعث ارتقای فرهنگ بهداشت محیط و سطح سلامت جامعه شده و گام های موثری در زمینه حفاظت از محیط زیست بردارند. بدیهی است که در فرآیند یاددهی-یادگیری و پژوهش با محوریت تولید علم ومحصول، طراحی، برنامه ریزی و نیزاصلاح زیرساخت ها و همچنین بکارگیری سازوکارها، راهکارها و راهبردها در یک چارچوب ساختارمند، امری اجتناب ناپذیر می باشد. بنابراین، به منظوردست یافتن به چنین امر مهمی، تدوین سند چشم انداز و نقشه راه گروه که افق های کنونی و دور دست در آن لحاظ شده باشد، ضروری و الزامی خواهد بود که با عنایت به امکانات و ظرفیت های موجود دانشکده با لحاظ رئوس برنامه های حال و آینده دانشکده تدوین گردیده و با توجه به سیاست های کلان نظام و دانشکده در سال های آتی قابلیت بازنگری خواهد داشت.

اهداف و نقشه راه گروه :

1-  تلاش با هدف همگرائی و تقویت روحیه تعامل، احترام متقابل و اخلاق مداری حرفه ای درتمام سطوح اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارمندان وکارشناسان گروه درجهت پیشبرد اهداف متعالی گروه

2- جذب هیات علمی که منجر به هم افزایی و تقویت بنیه علمی گروه خواهد گردید.

3 - تاکید برتوانمند سازی اعضاء هیات علمی گروه با بهره گیری از امکانات توانمند سازی موجود در سطح دانشکده و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای بهره وری

4 تاکید بر تدوین، بازنگری، اصلاح و نظارت بر برنامه های درسی

5 - برنامه ریزی درجهت توسعه پژوهش، و هدفمندکردن طرح های تحقیقاتی مبتنی برنیاز جامعه

6- برنامه ریزی با رویکرد توسعه و قابلیت استفاده از آموزش مجازی یا فراگیری الکترونیکی درگروه

7- جلب مشارکت و ایجاد ارتباط تنگاتنگ و توسعه روابط با معاونت بهداشتی دانشگاه، وزارت نیرو و شرکت های مهندسی آب و فاضلاب، شهرداریها، صنایع و کارخانجات، و غیره از طریق انعقاد تفاهم نامه

8 - بسترسازی جهت تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به منظور شرکت در کنگره ها و سمینارهای داخل و خارج کشور ازطریق جلب حمایت دانشکده از ایشان

9 - بسترسازی جهت تشویق و ترغیب اعضای هیات علمی به منظور استفاده از فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت ازطریق جلب حمایت دانشکده از ایشان

10- تشکیل کمیته های تخصصی مختلف (با شرح وظایف و حدود اختیارات) از جمله :

10-1- ارزشیابی درون گروهی

10-2- راهبردی امورآزمایشگاه ها

10-3- ارزشیابی و نظارت برفعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان

10-4- ارتباط با صنعت و سایر موسسات

11 - ساماندهی و به روز کردن محتوا و اطلاعات سایت گروه

12- نظارت بر حسن اجرای فرآیندها و رعایت استاندارد های آموزشی و پژوهشی دانشجویان ازجمله :

12-1 ساماندهی و هدفمندکردن انتخاب موضوع پروژه ها مبتنی بر نیاز جامعه

12-2 نظارت بر تنظیم برنامه های درسی و نحوه ارائه خدمات آموزشی درگروه

12-3 نظارت بر فرآیند و اجرای صحیح و کاربردی واحد کارآموزی

12-4 استفاده از دانشجویان توانمند و علاقه مند درپیشبرد امور آموزشی و پژوهشی گروه

13- برگزاری کارگاه های جدید و کاربردی آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت بنیه علمی دانشجویان ازجمله : پروپوزال نویسی / پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، روش تحقیق و ...

14 طراحی بانک اطلاعاتی در خصوص وضعیت دانش آموختگان گروه

15 تمهیدات لازم درخصوص بسامان کردن زیرساخت ها و فعالیت آزمایشگاه های گروه ازطریق:

15 -1- اصلاح فرآیندهای آزمایشگاه، تهویه محیط، خنثی سازی و دفع صحیح فاضلاب های آزمایشگاه، تهیه فرم های ارزیابی خطر برای دانشجویان و مجریان طرح ها و الزامی نمودن مطالعه و تکمیل این فرم ها قبل از شروع کار در آزمایشگاه، رفع نواقص ایمنی، تهیه هشدارهای ایمنی، آموزش ایمنی و مقررات

 15-2- تلاش در جهت توانمندسازی آزمایشگاه ها با توجه به امکانات موجود دانشکده / وزارت متبوعه

15-3-تلاش در جهت تعمیر، خریداری و بکارگیری تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه های گروه/ وزارت متبوعه

15 -4- تلاش در جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز آزمایشگاه ها با توجه به امکانات موجود دانشکده

15-5- تاکید بر آموزش و توانمند سازی کارشناسان آزمایشگاه ها با بهره گیری از امکانات توانمند سازی موجود در سطح دانشکده، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقای بهره وری وتقویت دانش

15-6- برنامه ریزی به منظور راه اندازی آزمایشگاههای بهداشت پرتوها، بهداشت هوا وکارگاههای موتورتلمبه، لوله کشی آب و فاضلاب، نمونه سازی سیستم های تصفیه آب و فاضلاب، با توجه به امکانات

 15-7- تهیه شناسنامه برای کلیه تجهیزات، تهیه روش کار دستگاه ها، تهیه جزوات آموزشی

16- تلاش در جهت ظرفیت سازی و توسعه فضای فیزیکی گروه در سطح دانشکده با بهره گیری از امکانات بالقوه دانشکده در جهت ارتقا همه جانبه گروه متناسب با اعضای هیات علمی، تعداد دانشجویان، تعداد کلاس های درسی، توسعه آزمایشگاه ها و برنامه های آتی گروه

17- ارائه گزارش عملکرد سالانه مدیر گروه و سایر همکاران اجرائی درخصوص فعالیت های انجام شده (موفقیت ها، ناکامی ها و چالش های موجود در اجرای سند چشم انداز و نقشه راه گروه